YOGA vakanties in Portugal Email: info@quintadavalada.com   ☏+316-55358845
      DutchEnglish

Algemene voorwaarden LiaYoga 

 

  1. Aanbetaling en betaling

Bij reserveringen dient per direct en uiterlijk binnen 5 werkdagen 50% van de yogavakantie op onze rekening te zijn bijgeschreven, tevens is je deelname definitief. 8 weken voor aanvang dient het resterende bedrag betaald te worden. Mocht de resterende betaling niet tijdig plaatsvinden, ontvang je een herinnering met €25 extra administratiekosten. Mocht na deze herinnering geen betaling plaatsvinden vervalt de inschrijving zonder teruggave van de aanbetaling. 

 

De betaling gaat per overschrijving via de bank op IBAN: NL12 INGB 000 7117 664 BIC: INGBNL2A, t.n.v Lia Bos onder vermelding van je volledige naam.

 

  1. Annulering

Bij annulering is het mogelijk iemand anders voor te stellen. 

Annulering is alleen mogelijk via de mail of telefonisch contact. Er wordt €50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij ziekte wordt het resterende bedrag (minus de administratiekosten) alleen gerestitueerd nadat er een verklaring is ontvangen van de behandelend arts. Bij het niet doorgaan van de vakantie wordt het betaalde bedrag 100% gerestitueerd. De vakantie kan geannuleerd worden zonder opgave van redenen. (exclusief vliegticket)

 

Terugbetaling door ons bij annulering:
Tot 30 dagen voor aankomstdatum 50 %
Tot 10 dagen voor aankomstdatum 25 %
Binnen 10 dagen voor aankomstdatum 0 %
Tijdens het verblijf 0 %

 

  1. Programma

Er kunnen wijzigingen in het dag tot dag programma plaatsvinden. De mogelijkheid bestaat dat de yogalessen in het Engels gegeven worden. 

 

  1. Risico

Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen lichaam. Volg de instructies van de docente nauwkeurig op en bewaak je eigen grenzen. Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico. LiaYoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die direct of indirect in verband kunnen worden gebracht met deelname aan de lessen. 

 

  1. Aansprakelijkheid

Het terrein / locatie / accommodatie waarop en waarin je verblijft is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele ongelukken die er tijdens je verblijf kunnen plaatsvinden. Evenmin voor aansprakelijk van schade aan en verlies van je eigendommen. Het gebruik of betreden van de accommodatie en het terrein valt onder de volledige verantwoordelijkheid van jou als boeker.

  1. Schade aan bezittingen op het terrein / locatie / accommodatie waar en waarin je verblijft

Mocht er door toedoen van jou als gast schade ontstaan aan bezittingen, zoals accommodatie, inboedel en / of terrein of mochten bepaalde roerende zaken door verlies of diefstal verloren zijn gegaan, dan kunnen wij de schade verhalen op de verantwoordelijke. Wij raden onze gasten aan een reisverzekering af te sluiten om bovengenoemde risico’s te ondervangen.

 

  1. Geschillen

Je hebt kennis genomen van deze voorwaarden en verklaart met deze voorwaarden akkoord te gaan. In alle gevallen, waarin een geschil zich voordoet, zullen partijen zich inzetten om dit naar redelijkheid en billijkheid gezamenlijk op te lossen.

 

  1. Reis & Annuleringsverzekering

Je zult zelf voor een reis en annuleringsverzekering moeten zorgen, LiaYoga neemt hierin geen enkele verantwoordelijkheid. 

 

  1. Verblijfslocatie

Tevens ga je akkoord met de algemene voorwaarden die gelden bij de verblijfslocatie, in dit geval Quinta do Rio Alva.

DutchEnglish